تاريخچه
شركت سرمايه گذاري دزآب پويا در سال 1383 به همت تعدادي از كارشناسان و متخصصان كشور تاسيس و با هدف تامين نيازهاي فني ميهن عزيزمان آغاز به كار نمود.